به نام پروردگار سخن

اللغز النهايي لدورة فرايار المهارية (المرحلة الأولى)

ملاحظة:
اكتشف الأسئلة قبل الإجابة عنها

2. في النهاية اضغط على “خلاصه آزمون” لحفظ النتائج في الموقع

3. اختبر نفسك وكفاءاتك بنفسك

یه منظور رسیدن به نتایج دقیق‌تر به نکات زیر دقت فرمائید:
1. قبل از پاسخ هر یک از سوالات را با دقت مطالعه کنید.

2. در پایان آزمون خلاصه آزمون را انتخاب کنید و اطلاعات خواسته شده را برای ثبت آزمون در سامانه حتما وارد کنید.

3. با پایبندی به اصول اخلاقی آزمون ما را در ارزیابی دوره و بروزرسانی آن کمک کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید

اللغز النهائي لدورة فرايار المهارية (المرحلة الثانية)

ملاحظة:
اكتشف الأسئلة قبل الإجابة عنها

2. في النهابة اضغط على “خلاصه آزمون” لحفظ النتائج في الموقع

3. اختبر نفسك وكفاءاتك بنفسك

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید

اللغز النهائي لدورة فرايار المهارية (المرحلة الثالثة)

ملاحظة:
اكتشف الأسئلة قبل الإجابة عنها

2. في النهاية اضغط على “خلاصه آزمون” لحفظ النتائج في الموقع

3. الهدف من اللغز تحديد كفاءات اللغوية لنفسك فاختبر نفسك وكفاءاتك بنفسك

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید