به نام پروردگار سخن

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

به نام پروردگار سخن

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات آموزشی رایگان

توی این قسمت می خوایم با خدمات آموزشی شگفت انگیز استاد سعید آشنا بشم …

خدمات آموزشی رایگان

آموزشگاه استاد سعید به همرا کادر آموزشی خود ، در این قسمت سعی دارند که محتوا های فوق العاده ایی را به صورت یک هدیه به شما تقدیم کنند ، که این هدیه دارای چند بخش مختلف مبیاشد .

 

 

اولین بخش شامل کتابخانه دیجیتال می باشد که شما می توانید در اینجا انواع کلیپ ، ویدیو ، فیلم های سینمایی و … را به زبان های انگلیسی و عربی مشاهده کنید .

 

دومین بخش  شامل چنل آپارات استاد سعید می باشد  که نزدیک 6.000 هزار ویدیو آموزشی در هر موضوع تولید و بارگیری شده است که شما تنها با یک سرچ با یک دنیا ویدیو آموزشی رو به رو می شوید .

 

سومین بخش شامل دوره الفبای انگلیسی می باشد .

 

چهارمین بخش شامل ترکیب های الفبای انگلیسی هست .

 

پنجمین بخش شامل دوره لحجه عراقی مباشد که این دوره را می توانید به راحتی در چنل تلگرام مشاهده فرماید 

 

ششمین بخش شامل مقالات آموزشی است که شما در این بخش می توانید اطلاعات مفیدی را با خواندن مقالات استاد سعید بدست آورید .

 

و (غیره)..