هدیه ویژه همراهان جدید، با وارد کردن کد تخفیف Welcome در هنگام خرید دوره. خرید دوره ها
هدیه ویژه همراهان جدید، با وارد کردن کد تخفیف Welcome در هنگام خرید دوره. خرید دوره ها
0
0

Phonics Land (Part1)

فونتیک انگلیسی (صداهای پایه) English Phonetics

3109

ترکیب Ck

5197

3

ترکیب Ph

278

ترکیب Ch

352

ترکیب th

329

ترکیب ing

552

ترکیب yـ

347

ترکیب gy ـ ge ـ gi

339

ترکیب _s_

337

ترکیب age -

260